vLAŠKA

2023 Vlaška

100% Vlaška

13,5% vol

Vlačine

Rujan

Istražite naš bogati vinski asportiman

Pronađite savršeno vino za vas u vinariji Bedalov.